W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 firma ALLBAG Tomasz Woźniak realizuje projekt w ramach Bonu na innowacje w ramach działania 1.2.3.

Cele projektu: przedmiotem projektu jest przeprowadzenie prac badawczych, prowadzących do opracowania technologii produkcji innowacyjnych toreb. W szczególności projekt obejmował będzie badania związane z opracowaniem torby tekstronicznej umożliwiającej ładowanie urządzeń przenośnych oraz torby zmieniającej kolor pod wpływem przyłożonego bodźca zewnętrznego. Torba tekstroniczna będzie wyposażona w elastyczne panele fotowoltaiczne stanowiące wytrzymałe i niewyczerpane źródło energii oraz ekonomiczny i praktyczny sposób produkcji energii – mocą dopasowany do potrzeb, a kształtem do wymaganej powierzchni. Torba zmieniająca kolor pod wpływem przyłożonego bodźca zewnętrznego będzie wykonana z naturalnych lub biodegradowalnych materiałów, będzie umożliwiała wykonanie nadruków przy użyciu barwników fotochromowych, które np. latem będą informować o fakcie zbyt długiego przebywania na słońcu lub o zmianie temperatury wewnątrz opakowania. Ostatecznym celem prac będzie opracowanie kompletnej dokumentacji konstrukcyjnej prototypów nowych produktów oraz optymalnych warunków procesu produkcyjnego.

 

Planowane efekty: Wykonanie prac badawczych w zakresie opracowania innowacyjnych toreb tekstronicznych i zmieniających kolor w firmie Allbag

 

Wartość projektu:  98 597,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 72 144,14 PLN

 

Zapisz się do newslettera allbag.pl